Werkwijze Coaching met paarden

Paarden zijn zeer fijngevoelig. In een sessie ben je samen met het paard in de bak. Het paard scant jou, zijn/haar aandacht gaat naar plekken waar veel energie is. Het gedrag van het paard vertaal ik. Door vragen te stellen aan jou wordt duidelijk wat er speelt.

Een paard is uitermate zuiver en snel in het weergeven van de kern ervan. Ieder thema leent zich voor een sessie met inzet van het paard. Ik werk bijvoorbeeld vaak met mensen die staan voor een bepaalde keuze in hun leven op het gebied van werk of in de privésfeer. Een sessie met paard kan daarin heel veel inzichten bieden. Het brengt je dicht bij je gevoel. Het contact met het paard heeft een helende werking. Dit maakt het werken met mensen en paarden telkens weer heel bijzonder en indrukwekkend.

Naast de hierboven beschreven werkwijze, waarin het paard vrij in de bak loopt en ‘spiegelt’, zet ik ook andere werkvormen in, bijvoorbeeld de kernkwaliteiten en elementen uit Rots en Water. In het laatste geval voert de coachee opdrachten uit, samen met het paard.

De sessies met paard worden bij Blommendal gegeven. Het is fijn om op deze plek te mogen werken, in een gemoedelijke sfeer, met fijne pony’s en paarden. Vanuit eigen ervaring, heb ik veel affiniteit met mensen die gevoelig zijn (HSP) en mensen met burn-out klachten.

In het MBO onderwijs had ik te maken met jongeren met zeer diverse achtergronden en problematieken. Ik kijk liever naar de mogelijkheden dan naar de beperkingen. Ik ben gecertificeerd trainer Rots en Water met specialisatie jongeren met stoornissen in het Autistisch Spectrum.

Bij de reacties lees je hoe klanten mijn manier van werken ervaren.